Voimaannuttava hevostoiminta

Kuntoudu ja voimaannu hevosten parissa

Hevostoiminta on hevosten kanssa tapahtuvaa elämyksellistä toimintaa, joka soveltuu erinomaisesti kaikenikäisille, lapsille, nuorille sekä aikuisille. Hevostoimintaa voidaan tehdä monipuolisesti yksilötyöskentelynä tai ryhmässä, asiakkaan kulloisenkin tarpeiden mukaan. Hevostoimintatunnilla on hyvä opiskella itsestään tai syventää hevostaitoja yksilöllisessä opetuksessa, mm. hevostaidot, hevostenkäsittely ja täsmällinen apujen käyttö ovat tärkeitä. Hevostoiminnassa keskitymme hevosen kanssa kommunikointiin ja hevosen lukemiseen. Toiveiden mukaan teemme maastakäsin tai hevosen kanssa työskentelyä vapaana.

Hevosten kanssa toimiminen on rentouttavaa, voimaannuttavaa ja ehjäävää.  Tutustu hevosiin, opi hevostenkäsittelytaitoja, kommunikoimaan ja lukemaan hevosia. Hevostoiminnan tavoitteet  voivat olla monenlaiset, tutustuminen hevosiin, hevosmiestaitojen kartuttaminen, mukava yhdessäolo, kasvatuksellisia, kuntouttavia tai toiminnallisia. Hevosten kanssa työskentely on nykyajan kiireissä tähän hetkeen pysäyttävää ja osallistujat saavat lisää voimavaroja ja jaksamista arjen koitoksiin. Hevosavusteista toimintaa voidaan tehdä sekä yksilötyönä että ryhmätyönä. Tavoitteet toiminnalle asetetaan aina kohderyhmän tai osallistujien henkilökohtaisen tilanteen mukaan. 

Hevostoiminta sopii sekä aloittelijoille että kokeneille, suunnittelemme toiminnan muodon ja ajoituksen osallistujien mukaan. Toimintaan ei tarvitse olla aikaisemaa hevoskokemusta. Hevostoiminta on hyvä toimintamuoto myös hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai parantamiseen työyhteisöille tai erilaisille aikuisryhmille. Hevostoimintakäynti on aktivoiva, toiminnallinen, voimauttava ja yhteisöllisyyttä lisäävä kokemus esim. viristyspäville. 

Panostamme sekä hevosten että ihmisten hyvinvointiin. Toiminnan keskiössä on sekä hevosten että ihmisten hyvinvointi. Olemme tehneet luonto- ja maalaispihapiirimme toimintaympäristön molemmille viihtyisäksi. Hevosemme ovat tyytyväisiä, turvallisia ja koulutettuja toimintaan.

Olemme SRL:n hyväksymä talli ja Suomen Vaellustallien liiton jäsen, sekä osallistumme aktiivisesti hevosten hyvivointia lisääviin hankkeisiin.

Yleistä hevostoiminnasta

Järjestämme monipuolisesti erilaista hevostoimintaa viihtyisässä talliyhteisössämme. Esimerkkejä toiminnasta on mm. hevostaitotunnit ja hevostaitoryhmät, virkistyspäivät, kurssit, henkilökohtainen hevosavusteinen Nepsy-valmennus sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta yksilö- ja ryhmätyönä. Asiakkaan henkilökohtainnen suunnitelmaan voi sisältyä myös useampaa toimintamuotoa edellä mainituista toimintatavoista. 

Hevostoiminnan tavoitteet voivat olla monenlaiset. Tutustuminen hevosiin, hevosmiestaitojen kartuttaminen, mukava yhdessäolo, ja talliympäristössä puuhaaminen ja hevosten kanssa toiminta kuuluu tärkeänä osana toimintaan. 

Hevostoiminta sovelutuu myös aikuisille sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Toiminnan avulla saat apua, elämänhallinnan haasteisiin, mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen, jaksamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja voimaatumiseen. 

Hyvänmielen hevostoiminta

Yhteisömme on salliva, tule sellaisena kuin olet. Viihtyisä talliympäristö on hyvä paikka harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja ja sosiaalisia tilanteita. Hevostoiminta on nuorille ja aikuisille voimaannuttava, rentouttava mahdollisuus avata mielen lukkoja ja latautua arjen haasteisiin. 
Tallilla on erilaisia hevostoimintaryhmiä lapsille, nuorille, sekä aikuisille. Hevostoiminta on myös mukava harrastustoiminta erityisryhmille.

Turvallinen ja salliva talliympäristö


Hevostoimintatunnilla on hyvä oppia taitoja yksilöllisessä opetuksessa, mm. hevostaidot, hevostenkäsittely ja täsmällinen apujen käyttö ovat tärkeitä. Hevostoiminnassa keskitymme hevosen kanssa kommunikointiin ja hevosen lukemiseen. Toiveiden mukaan teemme maastakäsin tai hevosen kanssa työskentelyä vapaana. 

Hevostoimintaryhmät ja tunnit

Hevostoimintaryhmä soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan ja kommunikoimaan hevosten kanssa. Ryhmissä tehdään monipuolisesti erilaisia asioita yhteistyössä hevosten kanssa. 

Hevostoimintaryhmä elämyksellinen ja rauhallinen pienryhmä, jossa painotus ei ole pelkästään ratsastuksen opettelussa, vaan myös yhteistyössä ja yhteyden löytämisessä hevosen kanssa. Toki opiskelemme myös ratsastusta sekä hevostaitoja, mutta rauhallisessa pienryhmässä opit myös mm. maastakäsin työskentelyä ja vaikuttamista hevoseen.  Samalla opit ymmärtämään ja tulkitsemaan hevosen eleitä sekä ilmeitä ja opit oman kehonkäytöllä kommunikoimaan hevosen kanssa. Matkalla hevosten maailmaan, opit myös samalla  lisää itsestäsi./text]

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, joka sopii sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Hevosten kanssa vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä sosiaaliset taidot kehittyvät tekemisen myötä. Hevostoiminta voi olla ennaltaehkäisevä tai korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä.  Tavoite on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea eri ikäisten ja elämänvaiheessa olevien ihmisten sosiaalista kasvua sekä hyvinvointia. Toiminnan tärkeä lähtökohta on talliyhteisö, jossa tapahtuu hevosen ja ihmisen vuorovaikutus ja taitojen kehittäminen, ja toimintaan osallistuvan osallisuus.

Toiminnalla pyritään tukemaan asiakkaan sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Hevosten avulla voimme käsitellä ja läpikäydä monenlaisia muualle elämään vaikuttavia asioita. Hevoselta saatu palaute on aitoa, ja ihminen on hyvin vastaanottavainen hevosen vaikutukselle. Sosiaalipedagoginen toiminta voidaan integroida osaksi harrastustoimintaa, jossa on kuitenkin vahva tuki ja osaaminen lapsen kasvulle. Tarvittaessa järjestämme tukea myös vanhemmille kasvatuksellisiin haasteisiin Nepsy-valmennuksen muodossa.
Hevostoiminta voi olla tuettua ratsastuksen opettelua ryhmässä tai tavoitteellista sosiaalipedagogista hevostoimintaa yksilötyönä tai ryhmissä. Hevostoiminta voi olla myös yhdistelmä eri toimintatavoista asiakkaan tarpeet huomioiden. Kysy rohkeasti lisätietoja toimintamuodoista ja tule käymään, keskustelemme mikä tapa toteuttaa sopii parhaiten sinun tai teidän perheen tilanteeseen. Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökontainen suunnitelma.  Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on mahdollista myös saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Toiminnan peruselementit

Psyykkiset valmiudet (minäkuva, itsetunto)
Sosiaaliset valmiudet (sosiaaliset taidot)
Fyysiset valmiudet (joilla päästään tavoitteisiin)

Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrinen erityisyys, autismin kirjoa tai esim. mielenterveys haasteita.  Valmennusta voidaan toteuttaa myös asiakkaan lähipiirin kanssa.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen  valmennus,  Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, ihmissuhdetaitoja, sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Menetelmä on ennaltaehkäisevä elämenlaatua edistävä kuntoutusmenetelmä. Nepsy-valmennusta voidaan tehdä myös perhekuntoutuksena perheiden kanssa tai pienissä ryhmissä. 

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue esim. itsensä ja kodista huolehtiminen, opintojen loppuun saattaminen, elämänhallinnan lisääminen tai voimavarojen suuntaaminen. Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. 
Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Miten voin päästä mukaan hevosavusteiseen toimintaan?

Jos olet kiinnostunut toiminnasta , ota rohkeasti yhteyttä!

Hevostoimintaa voidaan toteuttaa usella tavalla. Se voi olla yleistä harrastustoimintaan , tuettua harrastus- tai virkistystoimintaa. Hevosavusteisena  toimintana voidaan toteuttaa myös Nepsy-valmennusta sekä yksilötyönä, että ryhminä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja Nepsy-valmennus voivat toimia myös osana asiakkaan kuntoutuksessa,  suunnitelmallista ennalta ehkäisevää ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta. Hevostoimintaan voi tulla itsemaksavana asiakkaana, tai maksusitoumuksella esim. kunnalta, kaupungilta, lääkärin, terveydenhoidon tai sosiaalipuolen lähetteellä sekä kolmennen sektorin toimijoiden lähetteellä kuten perhekodilta tai asumisyksiköstä. Jos olet kiinnostunut hevosavusteisesta toiminnasta, tai koet että toiminnasta olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä myös Sannalta lisätietoja mahdollisuuksista maksusitoumukseen.

Kuvia hevostoiminnasta galleriassa