Hevostoiminta

voimaannu hevosten parissa

Hevostoiminta on elämyksellistä toimintaa, joka soveltuu erinomaisesti kaikenikäisille, lapsille, nuorille sekä aikuisille. Hevostoimintaa voidaan tehdä yksilötyöskentelynä tai ryhmänä, asiakkaan tarpeiden mukaan. Hevosavusteinentoiminta on hyvä keino myös hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai parantamiseen työyhteisöille tai erilaisille aikuisryhmille. 
Toiminta on rentouttavaa, voimaannuttavaa ja ehjäävää. Hevosten kanssa työskentely on nykyajan kiireissä pysäyttävää ja osallistujat saavat lisää voimavaroja arjen koitoksiin. Tavoitteet asetetaan aina kohderyhmän tai osallistujien tilanteen mukaan. Panostamme sekä hevosten että ihmisten hyvinvointiin. Hevostoiminta sopii sekä aloittelijoille että kokeneille, teemme tehtäviä osallistujien mukaan.

yleistä hevostoiminnasta

Järjestämme monipuolisesti erilaista hevostoimintaa viihtyisässä talliyhteisössämme. Esimerkkejä toiminnasta on mm. hevostaitotunnit ja hevostaitoryhmät, hevosavusteinen Nepsy-valmennus sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta. 

Hevostoiminnan tavoitteet voivat olla monenlaiset, tutustuminen hevosiin, hevosmiestaitojen kartuttaminen, mukava yhdessäolo, kasvatuksellisia, kuntouttavia tai toiminnallisia. 

Hevostoiminta sovelutuu myös aikuisille sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Elämänhallinnan haasteisiin, mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja voimaanuutamiseen. 

Hyvänmielen toimintaa

Tule sellaisena kuin olet. Viihtyisä talliympäristö on hyvä paikka harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja ja sosiaalisia tilanteita. Hevostoiminta on nuorille ja aikuisille voimaannuttava, rentouttava mahdollisuus avata mielen lukkoja ja latautua arjen haasteisiin. 
Tallilla on erilaisia hevostoimintaryhmiä lapsille, nuorille, sekä aikuisille. Hevostoiminta on myös mukava harrastustoiminta erityisryhmille.

Turvallinen ja salliva talliympäristö


Hevostoimintatunnilla on hyvä opiskella itsestään tai syventää hevostaitoja yksilöllisessä opetuksessa, mm. hevostaidot, hevostenkäsittely ja täsmällinen apujen käyttö ovat tärkeitä. Hevostoiminnassa keskitymme hevosen kanssa kommunikointiin ja hevosen lukemiseen. Toiveiden mukaan teemme maastakäsin tai hevosen kanssa työskentelyä vapaana. 

hevostoimintaryhmät ja tunnit

Hevostoimintaryhmä soveltuu kaikille, jotka haluavat touhuta hevosten kanssa. Ryhmissä tehdään monipuolisesti erilaisia asioita yhteistyössä hevosten kanssa. 

Hevostoimintaryhmä elämyksellinen ja rauhallinen pienryhmä, jossa painotus ei ole pelkästään ratsastuksen opettelussa, vaan myös yhteistyössä ja yhteyden löytämisessä hevosen kanssa. Toki opiskelemme myös ratsastusta sekä hevostaitoja, mutta rauhallisessa pienryhmässä opit myös mm. maastakäsin työskentelyä ja vaikuttamista hevoseen. 

Samalla opit ymmärtämään ja tulkitsemaan hevosen eleitä sekä ilmeitä ja opit oman kehonkäytöllä kommunikoimaan hevosen kanssa. Matkalla hevosten maailmaan, opit myös samalla  lisää itsestäsi.

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, joka sopii sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Hevosten kanssa vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä sosiaaliset taidot kehittyvät toiminnan myötä. Hevostoiminta voi olla ennaltaehkäisevä tai korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Tavoite on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea eri ikäisten ja elämänvaiheessa olevien ihmisten sosiaalista kasvua sekä hyvinvointia. Toiminnan tärkeä lähtökohta on talliyhteisö, jossa tapahtuu hevosen ja ihmisen vuorovaikutus ja taitojen kehittäminen, ja toimintaan osallistuvan osallisuus.

Toiminnalla pyritään tukemaan asiakkaan sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Hevosten avulla voimme käsitellä ja läpikäydä monenlaisia muualle elämään vaikuttavia asioita. Hevoselta saatu palaute on aitoa, ja ihminen on hyvin vastaanottavainen hevosen vaikutukselle. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta taijulkishallinnolta.

Toiminnan peruselementit

Psyykkiset valmiudet (minäkuva, itsetunto)
Sosiaaliset valmiudet (sosiaaliset taidot)
Fyysiset valmiudet (joilla päästään tavoitteisiin)

Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. 

 ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen  valmennus,  Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue esim. itsensä ja kodista huolehtiminen. Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Miten voin päästä mukaan hevosavusteiseen toimintaan?

Jos olet kiinnostunut toiminnasta , ota rohkeasti yhteyttä! 

Hevostoimintaa voidaan toteuttaa usella tavalla. Se voi olla yleistä harrastustoimintaan , tuettua harrastus- tai virkistystoimintaa. Hevosavusteisena  toimintana voidaan toteuttaa myös Nepsy-valmennusta sekä yksilötyönä, että ryhminä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja Nepsy-valmennus voivat toimia myös osana asiakkaan kuntoutuksessa,  suunnitelmallista ennalta ehkäisevää ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta. Hevostoimintaan voi tulla itsemaksavana asiakkaana, tai maksusitoumuksella esim. kunnalta, kaupungilta, lääkärin, sosiaalipuolen lähetteellä tai kolmennen sektorin toimijoiden lähetteellä kuten perhekodilta tai asumisyksiköstä. Jos olet kiinnostunut hevosavusteisesta toiminnasta, tai koet että toiminnasta olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä myös Sannalta lisätietoja mahdollisuudesta maksusitoumukseen.

Varustus ja turvallisuus

Tallille on hyvä varata lämmintä vaatetta ja säänmukainen varustus. Erityisesti talvella lämpimät kengät ja käsineet sekä kypärälakki on hyvä muistaa ottaa mukaan. Kengissä on hyvä olla kuviota pohjissa, käytämme satuloissa aina turvajalustimia. Hevosemme asuvat pihatoissa, ja henkilökunta on sääkestävää. Tilamme sijaitsee vaaran päällä, jonne talven kovat pakkaset harvoin yltävät. Meillä on monta astetta vähemmän pakkasta, ja vaihtelevat reitit joista voimme valita säätilaan sopivat. Satunnaiset ja epäsäännölliset ratsastajamme on vakuutettu SRL:n vakuutuksen kautta. Suosittelemme kuitenkin henkilökohtaista vakuutusta. 

Kuvia hevostoiminnasta galleriassa