hevostoiminnan arvoja

Kiireetön pihapiiri, viihtyisä talli ja oheistilat. Luontoympäristö selvine vuodenaikojen vaihteluineen luo rauhallisen, vakaan ympäristön hevostoiminnalle. 
Tilaa on sekä henkisesti että fyysisesti hengittää ja rauhoittua. 
Mummolamainen maalaispihapiiri rakennuksineen luo rentouttavan ja sallivan ympäristön voimautumiselle. Miljöö itsessään on rentouttava ja rauhallinen, koko perheen paikka jossa yhteiset mummi ja ukki. 

Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus on yksi pääarvojamme. Selkeät rajat ja säännöt, myös kaikkien oikeudet ovat pihapiirissämme selviö. Positiivinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys näkyy myös jokapäiväisessä toiminnassa ja sitä myötä myös asiakastoiminnassa.

Hevostoiminta soveltuu kaikille, perheille, ryhmille, työyhteisöille ja yksilöille. Voidaan toteuttaa osaksi ryhmän vierailua -> voimaannuttavat vaikutukset. 

Yhteisöllisyys - vuorovaikutus
Elämyksellisyys - omat kokemukset, elämykset
Toiminnallisuus – osallisuus, yhteistoiminta
Dialogisuus – aito kohtaaminen


hyvinvointi ja turvallisuus edellä 

Rentoutuminen, rauhoittuminen ja pysähtyminen 
Voimaannuttavaa ja ehjäävää 
Yhteisö, yhteisöllisyyden tunne 
Itsensä hyväksyminen 
Tiedostava läsnäolo 
Mindfullness 
Itsetuntemus ja itsemyötätunto 


Kuvia Galleriassa