Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus


Valmennus om prosessi, jossa valmentaja on on rinnalla kulkija ja turvallinen asioiden jakaja asiakkaan elämän vaihtelevissä tilanteissa. Nepsyvalmennus sopii eri-ikäisille nuorille, aikuisille ja perheille. Ratkaisukeskeinen toimintatapa keskittyy löytämään kannustavia käytännön työkaluja asiakkaan elämäntilanteeseen ja ehlä sillä hetkellä haastavaksi koettuihin vuorovaikutustilanteisiin.
Voimme työskennellä Nepsy-valmentajana asiakkaan omassa elämänpiirissä sekä hevosavusteisesti monipuolisesti talliympäristössä työskennellen. 

ASIAKKAAN TARPEISIIN rääytälöity Monipuolinen valmennus 

Hevosavusteinen Nepsy-valmennus tapahtuu talliympäristössä, hevosten kanssa tai ilman. 
Valmennukselle laaditaan aina kullekkin asiakkaalle sopiva henkilökohtainen suunnitelma. Valmennus voi sisältää monia eri tukitoimia ja erityylisiä tapaamiskertoja tarpeen mukaan. Suunnitelma voi sisältää esim. yksilötatapaamisia, yksin tai pienryhmessä työskentelyä, itsenäisiä tehtäviä ja yhteydenpitoa tapaamisten välillä, vertaistukea, talli- ja ryhmätoimintaa. Valmennus voi olla integroitu myös muuhun toimintaan tallilla. 
Perhevalmennussuunnitelma voi sisältää yhteisiä ja erillisiä hevostoimintoja sekä lapsille, että aikuisille. Jokainen henkilö ja perhe on ainutlaatuinen, siksipä usein valmennussuunnitelmatkin ovat erillaisia. Kysy rohkeasti lisätietoja ja teidän tarpeeseen sopivia vaihtoetoja Sannalta.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa


Nepsy-valmennus on myönteistä kehitystä tukevaa ja lähestymistapa asioihin on aina ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Valmennuksessa keskittytään tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen mieluummin kuin menneiden kertaamiseen. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ongelmien vatvomisen sijaan keskitymme siirtäämään ajatusta eteenpäin, löytämään positiivisia arjen selviämiskeinoja haastaviinkin tilanteisiin. 
Valmentaja on rinnallakulkija, kannustaja ja tukija elämän eri vaiheissa. Toiminnan keskiössä on aina asiakaan omien voimavarojen löytäminen sekä niiden kasvattaminen. 
Voimaantuminen ja itsetunnon vahvistuminen tapahtuu onnistumisten ja positiivisen ajattelun voimistumisen myötä. Henkilön piilevien voimavarojen löytäminen, toivon herättäminen ja omien mahdollisuuksien vahvistaminen avaa tietä muutokselle, joka auttaa kohti henkilökohtaista tavoitetta ja parempaa elämänlaatua.

Lisätietoja

https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/

Hevoset ja talliyhteisö

arvokas toimintaympäristömme

Ronivaarassa on turvallinen joukko karvakorvia, sekä heidän ystäviään, joiden kanssa on hyvä työskennellä. Tallihteisö on hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen, ja mukavat ihmiset tukevat kuntoutuksen ja valmennuksen tavoitteita suunnitelmallisesti. Hevosten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja asiakas löytää itsestään uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. 

Valmennukset voi ingegroida osaksi hevostoimintaa tai sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Nepsy-valmennukset toteuttaa Sanna Kallunki, joka on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. 

Kenelle nepsy-valmennusta?

Valmennus soveltuu moneen elämäntilanteeseen

Nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neurospykiatrisia haasteita. 

 Valmennesmenetelmä tukee erityisesti puutteelisia toiminnanaohjauksen taidoissa.  Tavoitteena on tukea eri ikäisien, eri elämänvaiheessa olevien henkilöiden arjen, ja elämänän hallintataitoja ja positiivisen elämänpolun rakentumista.

Nepsy-vamennusta voidaan toteuttaa usella tavalla. Se voi olla Nepsy-valmennusta sekä luonto- että hevosavusteisesti, yksilötyönä, että ryhminä, tai yksilölinen tapa toteuttaa juuri sinulle sopivaa valmennusta.

Miten nepsy-valmennukseen?

Kysy rohkeasti sopivaa toimintamuotoa

Nepsy-valmennus voi toimia itsenäisesti tai osana asiakkaan suunnitelmallista ennalta ehkäisevää ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta. 
Valmennukseen voi tulla itsemaksavana asiakkaana tai maksusitoumuksella ilman lähetettä tai esim. kunnan, kaupungin, lääkärin, sosiaalitoimen tai kolmennen sektorin toimijoiden lähetteellä kuten perhekoti tai asumisyksikkö tms. 
Jos olet kiinnostunut Nepsy-valmennuksesta, tai koet että valmennuksesta olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä myös Sannalta lisätietoja myös mahdollisuudesta maksusitoumukseen.