Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Tarjoamme myös ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä perinteisesti työskennellen asiakkaan omassa elämänpiirissä tai hevosavusteisesti talliympäristössä työskennellen. Ratkaisukeskeinen toimintatapa keskittyy löytämään kannustavia käytännön työkaluja elämäntilanteeseen ja vuorovaikutustilanteisiin. Ongelmakeskeisyyden sijaan keskitytään ratkaisuihin, voimavarojen kasvattamiseen ja onnistumisiin. Henkilön piilevien voimavarojen, toivon herättäminen ja mahdollisuuksien vahvistaminen avaa tietä muutokselle, joka auttaa kohti tavoitetta parempaa elämänlaatua.

Hevosavusteinen nepsy-valmennus

Teemme nepsy-valmennusta hevosavusteisesti tallilla ja perinteisesti myös muualla. Valmennukselle laaditaan aina henkilökohtainen suunnitelma, jossa voi olla Nepsy-tapaamisia ja yhteydenpitoa, mutta valmennus voi olla integroitu myös muuhun hevostoimintaan tai toimintaan tallilla. Perhevalmennus voi sisältää yhteisiä ja erillisiä hevostoimintoja sekä lapsille, että aikuisille. Jokainen henkilö ja perhe on ainutlaatuinen, siksipä usein valmennussuunnitelmatkin ovat erilsiia. Kysy rohkeasti lisätietoja ja teidän tarpeeseen sopivia vaihtoetoja Sannalta.

Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus on myös hyvä työkalu erityisiä tarpeita omaavien henkilöiden ja perheiden elämänhallinen ja jaksamisen tukemiseen varsinkin jos useammalla perheen jäsenellä on neuropsykiatrinen tai jaksamiseen liittyvä haaste. Valmennus etenee yleensä prosessina, jonka aikana tavataan ja tehdään asiakkaan arkea helpottavia toimenpiteitä tai suunnitelmia.  

Valmennus on myönteistä kehitystä tukevaa ja lähestymistapa asioihin on ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen. Nepsy-valmennus keskittyy enempi ratkaisuiden ja tulevaisuuden rakentamiseen, kuin menneiden kertaamiseen. Valmennuksessa pyritään löytämään positiivisia keinoja nykyiseen elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Nepsy-valmentaja on rinnalla kulkija, kannustaja ja tukija elämän eri vaiheissa. Valmennukseen sisältyy tapaamisten välinen yhteydenpito. Teemme myös perinteistä nepsyvalmennusta asiakkaan kanssa asiakkaan elämänpiiriin kuuluvissa paikoissa. Kysy lisätietoja Sannalta.

Lisätietoja

https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/

Hevoset ja talliyhteisö

Nuo arvostetut ystävämme

Ronivaarassa on turvallinen joukko karvakorvia, sekä heidän ystäviään, joiden kanssa on hyvä työskennellä. Tallihteisö on hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen, ja mukavat ihmiset tukevat kuntoutuksen ja valmennuksen tavoitteita suunnitelmallisesti. Hevosten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja asiakas löytää itsestään uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. 

Valmennukset voi ingegroida osaksi hevostoimintaa tai sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Nepsy-valmennukset toteuttaa Sanna Kallunki, joka on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. 

Toiminnan peruselementit

Valmennus soveltuu moneen elämäntilanteeseen

Nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neurospykiatrisia haasteita. 

 Valmennesmenetelmä tukee erityisesti puutteelisia toiminnanaohjauksen taidoissa.  Tavoitteena on tukea eri ikäisien, eri elämänvaiheessa olevien henkilöiden arjen, ja elämänän hallintataitoja ja positiivisen elämänpolun rakentumista.

Nepsy-vamennusta voidaan toteuttaa usella tavalla. Se voi olla Nepsy-valmennusta sekä luonto- että hevosavusteisesti, yksilötyönä, että ryhminä, tai yksilölinen tapa toteuttaa juuri sinulle sopivaa valmennusta.

Kuinka voin päästä Nepsy-valmennukseen

Kysy rohkeasti itsellesi sopivaa toimintamuotoa

Nepsy-valmennus voi toimia itsenäisesti tai osana asiakkaan suunnitelmallista ennalta ehkäisevää ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta. 
Valmennukseen voi tulla itsemaksavana asiakkaana, tai maksusitoumuksella esim. kunnalta, kaupungilta, lääkärin, sosiaalipuolen lähetteellä tai kolmennen sektorin toimijoiden lähetteellä kuten perhekodilta tai asumisyksiköstä. 
Jos olet kiinnostunut Nepsy-valmennuksesta, tai koet että toiminnasta olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä myös Sannalta lisätietoja mahdollisuudesta maksusitoumukseen.