Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta 

Toimintaa talliympäristössä hevosten kanssa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on toimintaa hevosen kanssa, pääasiallinen kohderyhmä on lapset ja nuoret. Toiminta on sosiaalista kuntoutusta taitojen kartuttamiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esim. hevosen harjaaminen, ruokinta, tallirutiinit, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä.  Toiminnalla pyritään vaikuttamaan psykososiaalisen toimintakykyvyn tukemiseen ja lisäämiseen.

Toiminnan keskeiset asiat

Toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista lapsen tai nuoren hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. 

Toinen tärkeä hevosen kanssa tehtävä toiminto on vuorovaikutustaitojen opettelu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen, nuoren tai aikuisen oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen.  Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava aikuinen. 

HEVOSTOIMINTA SOSIAALISTA SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISEVÄNÄ TOIMINTANA 
esim. tavalliset nuoret tavallisilla talleilla, tallitoiminta koulupudokkaiden opetuksen motivaatiomenetelmänä 

HEVOSTOIMINTA SOSIAALISENA KUNTOUTUSMENETELMÄNÄ 
tallilla tehtävä työtoiminta (esim. työpajat), päihdekuntoutujat ja psykiatriset potilaat 

HEVOSTOIMINTA HARRASTEENA JA SOSIAALISTAJANA 
lastensuojelun avohuollon ratsastusryhmät 

Lähde: Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. 

Lisätiejoja

Sosiallipedagoginen hevostoimintayhdistys ry, http://www.hevostoiminta.net/

HEvoset ja talliyhteisö

Nuo arvokkaat ystävämme arjen toiminnassa

Ronivaarassa on turvallinen joukko karvakorvia, sekä heidän ystäviään. 

Tallihteisö ob hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Hevosten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja asiakas löytää itsestään uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. 

Tutustu meihin tarkemmin Tietoa meistä - osiossa.

TOIMINNAN PERUSELEMENTIT

Eheyttävä talliympäristö

YHTEISÖLLISYYS - VUOROVAIKUTUS, OSALLISUUS, OSALLISTUMINEN 

ELÄMYKSELLISYYS -OMAT KOKEMUKSET JA JAKAMINEN, SEIKKAILU- JA ELÄMYSPEDAGOGIIKKA 

TOIMINNALLISUUS - YHTEISTOIMINTA, OSALLISTUMINEN, VASTUUNKANTO, TOIMIMINEN OSANA RYHMÄÄ 

DIALOGISUUS - AITO KOHTAAMINEN

Kuinka voin päästä hevostoimintaan

Monta tietä osallistua hevostoimintaan

Hevostoimintaa voi tulla suoraan itsemaksavana varaamalla ajan. 
Hevostoimintaan voi tulla myös eri tahoilta tulevilla lähetteillä. Kysy tarkemmin Sanna.