Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta 

Toimintaa talliympäristössä hevosten kanssa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on toimintaa hevosen kanssa, pääasiallinen kohderyhmä on lapset ja nuoret. Toiminta on sosiaalista kuntoutusta taitojen kartuttamiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esim. hevosen harjaaminen, ruokinta, tallirutiinit, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen.

Toiminta voi olla kasvua ja kehitystä tukevaa, ennaltaehkäisevää tai sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä.  Toiminnalla pyritään vaikuttamaan psykososiaalisen toimintakykyvyn tukemiseen ja lisäämiseen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta auttaa erilaisissa elämäntilanteissa mm. keskittymisen, toiminnanohjauksen, sosiaalisten taitojen ja tilanteiden, tunnesäätelyn, käytöksen, itsetunnon, kaverisuhteiden ja vuorovaikutuksen haasteissa.

Hevostoiminta voi olla tuettua ratsastuksen opettelua ryhmässä, elämyksellistä toimintaa, tavoitteellista sosiaalipedagosta hevostoimintaa ryhmissä, tai hevosavusteista neuropsykiatrista valmennusta asiakkaalle tai lähipiirille. Hevostoiminta voi olla myös yhdistelmä näistä kaikista toiminnosta asiakkaan tarpeet huomioiden. Kysy rohkeasti lisätietoja toimintamuodoista ja tule käymään, keskustelemme mikä tapa toteuttaa sopii parhaiten sinun tai teidän perheen tilanteeseen. Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökontainen suunnitelma.  Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on mahdollista myös saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Toiminnan keskeiset asiat

Toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen. Sen kautta pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista lapsen tai nuoren hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. 

Toinen tärkeä hevosen kanssa tehtävä toiminto on vuorovaikutustaitojen opettelu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen, nuoren tai aikuisen oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen.  Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset. 

HEVOSTOIMINTA SOSIAALISTA SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISEVÄNÄ TOIMINTANA 
esim. tavalliset nuoret tavallisilla talleilla, tallitoiminta koulupudokkaiden opetuksen motivaatiomenetelmänä 

HEVOSTOIMINTA SOSIAALISENA KUNTOUTUSMENETELMÄNÄ 
tallilla tehtävä työtoiminta (esim. työpajat), päihdekuntoutujat ja psykiatriset potilaat 

HEVOSTOIMINTA HARRASTEENA JA SOSIAALISTAJANA 
lastensuojelun avohuollon ratsastusryhmät 

Lähde: Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. 

Lisätiejoja

Sosiallipedagoginen hevostoimintayhdistys ry, http://www.hevostoiminta.net/

HEvoset ja talliyhteisö

Nuo arvokkaat ystävämme arjen toiminnassa

Ronivaarassa on turvallinen joukko karvakorvia, sekä heidän ystäviään. 

Tallihteisö ob hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Hevosten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja asiakas löytää itsestään uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. 

Tutustu meihin tarkemmin Tietoa meistä - osiossa.

TOIMINNAN PERUSELEMENTIT

Eheyttävä talliympäristö

YHTEISÖLLISYYS - VUOROVAIKUTUS, OSALLISUUS, OSALLISTUMINEN 

ELÄMYKSELLISYYS -OMAT KOKEMUKSET JA JAKAMINEN, SEIKKAILU- JA ELÄMYSPEDAGOGIIKKA 

TOIMINNALLISUUS - YHTEISTOIMINTA, OSALLISTUMINEN, VASTUUNKANTO, TOIMIMINEN OSANA RYHMÄÄ 

DIALOGISUUS - AITO KOHTAAMINEN

Kuinka voin päästä hevostoimintaan

Monta tietä osallistua hevostoimintaan

Hevostoimintaa voi tulla suoraan itsemaksavana varaamalla ajan. 
Hevostoimintaan voi tulla myös eri tahoilta tulevilla lähetteillä. Kysy tarkemmin Sanna.