HYVINVOINTIA eläimistä MAALAISMAISEMASSA

Ronivaaran  ELÄINAVUSTEIset palvelut asiakkaan tarpeen mukaan

Ronivaaran eläinavusteiset palvelut ovat virkistäviä, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluja, joista jokaiselle asiakkalle löytyy sopiva vaihtoehto. Toimintaan osallistujilla ei tarvitse olla mitään aikasempaa kokemusta hevosista tai eläinten kanssa toimimisesta.

Iloa, virkistystä ja kuntoutusta

Ronivaarassa eläimet kuuluvat olennaisena osana tilan toimintaan. Eläimet toivottavat asiakkaat tervetulleeksi ja antavat vierailuille oman virkistävän lisänsä. Ohjelmapalvelut, tilavierailut ja eläinavusteiseen toimintaan tutustumiskäynnit sopivat kaikenlaisille ryhmille, perheille ja yhteisöille. Ronivaaran eläinavusteinen toiminta on vastuullista, tavoitteellista ja ammatimaista. Eläinavusteiseen työskentelyyn tilalla on koulutettua henkilökuntaa, jotka ovat saaneet koulutuksen sekä hevosten että koirien kanssa työskentelyyn. Hevoset ja koirat ovat turvallisia, toimintaan sopivia ja siihen koulutettuja. Tilan kissat osallistuvat toimintaan omaehtoisesti, he ovat palvottavana kun heille sopii. Kukko ja kanat ovat kouluttautumassa hyvää vauhtia työkavereiksi muille karvakorville :)


SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Toiminta on sosiaaliseen kasvuun tähtäävää kuntoutumisen tukemista ja syrjäytymisen ehkäisyä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Tutustu tarkemmin sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan!


VOIMAANNUTTAVA HEVOSTOIMINTA

Hevoset ovat jaloja ja voimaannuttavia eläimiä. Hevostoiminta on hyvinvointia lisäävää virkistys- ja harrastustoimintaa, yksin tai ryhmässä. Voimaannuttava hevostoiminta on matalan kynnyksen toimintaa hevosten kanssa, jonne kaikki ovat tervetulleita!
Tutustu voimaannuttavaan hevostoimintaan!

Eläinavusteisen toiminnan VAIKUTUKSIA

Eläinten läsnäolo lisää mielihyvää, rentouttaa ja rauhoittaa satunnaistakin vierailijaa sekä tukee säännöllisesti tapahtuvaa kuntoutusta monella tavoin. Eläinten kanssa kommunkoinnista puuttuvat sanat, siksi se on välitöntä ja aitoa. Eläin hyväksyy sinut aina varauksetta sellaisena kuin olet. Eläimet tarjoavat aitoa kohtaamista, läsnäoloa, huolenpitoa ja empatiaa. Toiminnallisesti ja tavoitteellisesti eläinten kanssa työskennellessä usein hankalatkin asiat selkeytyvät ja solmut aukeavat. Puhumisen lisäksi voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvien elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen kanssa työskenneltäessä kommunikointi kehittyy ja toisen kuuntelemisen taidot herkistyvät.

Meille tärkeitä työskentelytapoja ovat

- Ratkaisukeskeisyys
- Voimavarakeskeisyys
- Positiivinen pedagogiikka
- Toiminnallisuus, elämyksellisyys
- Läsnäolo ja välittäminen
- Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus
- Ennaltaehkäisevä työskentely
- Kuntouttava toiminta ja työskentelyote

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
(Nepsy)-valmennus

Teemme eläinavusteista Nepsy-valmennusta luontoympäristössä. Valmennus on myönteistä kehitystä tukeva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. 
Tutustu tarkemmin Nepsy-valmennukseen!

työhönsä koulutetut eläimet

Ronivaaran eläimet ovat työhönsä valikoituja ja koulutettuja. Hevoset ovat valikoituja ja työhön soveliaaksi todettuja. Koirat ovat testattuja kasvatus- ja kuntoutuskoiria, jotka työskentelevät koulutetun ohjaajansa kanssa. 

VOIMAANNUTTAVA KOIRATOIMINTA

Voimauttava koira-avusteinen työskentely perustuu ammattilaisen ohjaamaan vuorovaikutukseen koiran kanssa. Koiran kanssa voi työskennellä Ronivaara tilalla tai asiakkaan tavoitteiden mukaisesti myös muualla, tai vierailla vaikka  useissakin paikoissa.

  

 

 

Kuntouttavat karvakorvat

Nuo arvokkaat ystävämme arjen toiminnassa

Ronivaaran luonto- ja maalaispihapiiri ja toimintaympäristö on molemmille, sekä eläimille, että ihmisille viihtyisä ja toiminnallinen. Meille tärkeää on sekä hevosten että ihmisten hyvinvointi. Hevosemme ja muut eläimet ovat tyytyväisiä, turvallisia ja työhönsä koulutettuja. Olemme SRL:n hyväksymä hevosavusteisia palveluja tuottava talli. Vaikutamme osaltamme aktiivisesti myös hevosten hyvinvoinnista tietoisuuden lisäämiseen. Osallistumme aktiivisesti myös eläintenhyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja tiedottamiseen. 

Hevosemme ja koiramme ovat tyytyväisiä, turvallisia ja asiakastyöhön koulutettuja. Ronivaarassa työskentelee turvallinen joukko erilaisia ja erikokoisia karvakorvia, sekä tietenkin heidän 2 jalkaisia ystäviään.

 Tutustu tarkemmin meihin Tietoa meistä - valikossa. 

Tärkeä talliyhteisö ja yhteisöllisyys

Eheyttävä talliympäristö koostuu sen jäsenistä

Tärkeässä osa hevostoimintaa on viihtyisä ja tiivis talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset. Kokemus yhteisöön kuulumisesta on voimaannuttava ja ehjäävä.

Hevosten ja eläinten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. Tallihteisö on hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. 

Yhteisömme on positiivinen ja salliva, voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Viihtyisä ympäristö on hyvä paikka harrastaa ja viettää aikaa. Toiminnan oleellinen osa on osallisuus ja hyvivoinnin tuottaminen eläimille ja muille ihmisille.

Kuinka päästä mukaan?

Monta tietä  osallistua eläinavusteiseen toimintaan

Eläinavusteista toimintaa, kuten hevostoimintaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, koira-avusteista toimintaa sekä Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa monipuolisesti. Toiminta voidaan tehdä sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Toiminta voi olla myös yhdistelmä eri luonto- ja eläinavusteisista toimintatavoista sekä Nepsy-valmennuksesta asiakkaan ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnsta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma. Kysy rohkeasti,  mikä tapa sopii parhaiten sinun tai teidän perheen tilanteeseen. 

Toimintaan voi tulla itsemaksavana tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä Sannalta mahdollisuuksista maksusitoumukseen. Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin.