Hyvinvointi keskiössä

Sekä hevosten että ihmisten hyvinvointi tärkeää

Eläinten kanssa työkentelyllä ja luontoympäristössä  toimimisella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia ihmisille. 
Ronivaaran hevostila muine eläimineen sijaitsee idyllisessä luontoympäristössä. 

Hyvinvointi edellä

Meille on ensiarvoisen tärkeää sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointi. Siksi olemme rakentaneet viihtyisät tilat sekä eläin, että ihmisystävillemme. Ronivaaran viihtyisä pihapiiri tarjoaa eläimille hyvät oltavat sekä ihmisille nykyajan mukavuudet ja ammattilaisten tuen. 

hevostilan arki

Elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa toimintaa. Hevostila ja sen arki on muokattu kasvua ja kuntoutusta tukevaksi toiminta-ympäristöksi.

Monipuolista toimintaa

Maatilaympäristössä tuotetaan kokemuksellisia hyvinvointia tukevia palveluita. Tilan toiminta on elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa toimintaa kaikenikäisille. Tavoitteellinen ja ohjattu eläinten kanssa työskentely tukee hyvinvointia, toimintakykyä ja sosiaalista kasvua.

Hyvinvointia hevosten avulla

Ihmisen hyvinvointia tekee näkyväksi myös eläinten hoitamisen tuoma rytmitys päivään. Perustarpeet: ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin. Niiden tärkeys ja tulee konkreettisesti näkyväksi eläimiä hoidettaessa. Eläinten hyvinvointi on hoitajien käsissä, ne ovat riippuvaisia ihmisen huolenpidosta. Samalla oma työskentely ja eläinten hoito saa tärkeän, todellisen merkityksen. Tehdään asioita, joilla on oikeasti merkitystä eläinten hyvinvointiin, ja samalla tuotetaan hyvinvointia muille.

ammattilaiset tukena


Tilan paristakymmenestä hevosesta puolet on koulutettu toimimaan vaativissa vuorovaikutustilanteissa. Tilan väellä ja henkilökunnalla on monipuolisesti osaamista hevosalan lisäksi myös kasvatus-, koulutus-, sosiaali- ja kuntoutusalalta. Tilalla työskentelee myös 3 kasvatus- ja kuntoutuskoiraa ohjaajineen.

Hyvinvoivat eläimet


Eläinystävillemme on hyvät elinolot, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä. Huomioimme eläinten yksilöllisyyden ja eläinlähtöisyyden myös koulutuksessa ja eläinten käsittelyssä.