Hyvinvointia eläinavusteisesti

ELÄIMET KUNTOUTUMISEN TUKENA JA amattilaisten TYÖKAVEREINA

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toiminnalla voidaan tukea sosiaalisia taitoja, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä tavoitteellista kuntoutumista. Toiminnan keskiössä on vuorovaikutukselliset kokemukset, joissa tilan eläimet osallistuvat ammatilaisen kanssa hyvinvointia tuottavaan virkistystoimintaan tai suunnitelmalliseen asiakkaan eheytymis- ja kasvamisprosessiin. Ronivaaran eläinystävät hevoset, koirat ja kanat tarjoavat kokemuksia asiakkaille, talon kissat saatavat liityä myös seuraan.

Tässä ja nyt, yhdessä.

Läsnäolo on eläimille automaatista ja luontevaa. Ne elävät tässä hetkessä vailla taakkaa eilisestä tai huolta huomisesta. Eläimet toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas meillä ihmisillä on kyky siirtyä ajattelun varassa ajassa, murehtia ja kantaa henkistä painolastia menneestä sekä  huolehtia etukäteen huomisesta. 

Aitoja kohtaamisia ja kommunikointia

Eläinten kanssa kommunikoinnissa käytetään sanojen lisäksi eleitä, ruumiinkieltä, äänen painoja ja muuta ei-sanallista viestintää. Kommunikaatiota helpottaa ja selventää sanojen puuttuminen. Kun vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, se on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläimet ottavat sinut vastaan aina sellaisena kuin olet, ne eivät arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön tai minkään muunkaan kriteerin perusteella. Tilalla tapahtuvaa voimaantumista ja rauhoittumista tukee eläinsuhteiden välittömyys ja luotettavuus. Eläimen tarjoama turva ja vilpitön läheisyys ovat aina saatavilla. Silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia. 

 Eläinavusteisuus ja Psykologinen turvallisuus 

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Psykologinen turvallisuus , vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä. Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivista haasteellisuutta. Tehtävät ja toiminnot valitaan aina tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita. 

Eläinavusteisen toiminan muotoja

Ronivaarassa työskennellään mm.  hevosten ja koirien kanssa. Voimme kulloiseenkin työskentelyyn valittujen eläinystävien kautta vaikuttaa toiminnan vaikuttavuuteen, haasteellisuuteen ja sisältöön. Tutustu tarkemmin luonto- ja eläinavusteisiin palveluihimme.