Karvakorvat työkavereina-hanke

ELÄINAVUSTEISEN TYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN

Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia innovatiivisia eläinavusteisia palveluita sekä tehdä hyvinvointia tukevia toimintoja tunnetuksi suosittelija- ja maksajatahoille. Hankkeessa kehitetään yrittäjien ammattitaitoa kouluttautumalla, verkostoitumalla muihin saman alan yrityksiin sekä opintomatkoilla. Hankkeessa mukana olevat yritykset tuottavat eläinavusteisesti mm. ratsastusterapiapalveluita, sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja muita asiakkaiden hyvinvointia tukevia eläinavusteisia palveluita. Suunnitelmallinen, tavoitteellinen sekä ammatillinen palveluiden kehittäminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseutualueille.

Karvakorvat työkaverina

Karvakorvat työkaverina -hanke on eläinavusteista toimintaa harjoittavan viiden yrityksen yritysryhmähanke 1.11.2018 - 31.12.2020. Hankkeessa on mukana:
Turkan Ratsurinne Ay, Oulu
Ruska Laukka Ky, Kuusamo
Tmi Hirnuva Hevonen, Vihanti
Ratsastusterapia P. Tuomivaara, Pattijoki
Kondis-Oulu Oy, Oulu

Tutustu hankkeeseen

Tutustu Karvakorvat työkaverina-hankkeeseen tarkemmin Pro-Agrian sivuilla!
Lataa karvakorvat työkaverina sähköinen esite
Lataa Karvakorvat työkaverina -yritysryhmäesite