Monipuoliset Green Care palvelut

Ronivaaran hyvinvointipalvelut luonto- ja maatilaympäristössä

Green Care toiminnassa maalaisympäristöä, eläinavusteisuutta ja luontoa hyödynnetään  ihmisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukemiseksi. Toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät eläinten kanssa kommunikoinnin ja työskentelyn, luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Ronivaaran luontoavusteiset hyvinvointipalvelut sopivat erityisryhmille, eri kohderyhmien päivätoimintaan ja vierailukohteiksi ryhmille. Tiedustele tarkemmin mahdollisuuksista.

Luonnollisesti ja Ammattimaisesti

Ronivaaran eläin- ja luotoavusteinen Green Care toiminta on vastuullista ja tavoitteellista toimintaa, jota voidaan tehdä sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Koko toiminnan ajan on oleellista asiakkaan osallisuus toimintaan ja vuorovaikutus eläinten ja yhteisön jäsenten kanssa. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä itsetunto vahvistuvat luonto- ja eläinavusteisen tekemisen myötä. Tämä voimaannuttaa sekä hyödyttää kuntoutumisprosessia, lisää itsetuntemusta sekä vahvistaa kuulumista ryhmään tai yhteisöön. Työskentely aloitetaan tutustumalla ympäristöön, tilaan, sen eläimiin ja niiden käyttäytymiseen.

Hyvinvointi edellä

Panostamme sekä hevosten että ihmisten hyvinvointiin. Ronivaaran viihtyisä pihapiiri tarjoaa eläimille hyvät oltavat sekä ihmisille mukavuudet. Hevosilla on mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinolot on tehty laumaeläimelle soveltuviksi. 

Toiminnan ydinkäsitteet

Toiminnan ydinkäsitteitä ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Toiminnan tavoite voi olla parantavaa, kuntouttavaa, voimaannuttavaa, vahvistavaa, ennaltaehkäisevää sekä kasvattavaa.

Maalaispihapiiri luonnon keskellä

Vaaramaisemien hallitseman Ronivaaran luontoympäristössä on hyvät puitteet luontoavusteseen työskentelyyn. Mummolamainen pihapiiri ja tarjoaa hyvät puitteet nykyajan mukavuuksineen luontoavusteisiin palveluihin. Luontoympäristö ja vaaramaisemat ovat voimaannuttava ympäristö luontoavusteiselle toiminnalle. Viihtyisä maalaispihapiirimme on turvallinen, rentouttava ja voimaannuttava. Pihapiiri on helppokulkuinen ja esteetön. Lähimaaston reitistöistä löytyy monipuoliset reitit, mm. seikkailupolkua lapsille, tasavampaa kulkureittiä ikäihmisille.

Tilalla ollessaan asiakkaat tulee myös nauttineeksi luontoympäristöstä passiivisesti. Passiivisella ympäristön hyödyntämisellä tarkoitetaan nauttimista maaseutuympäristöstä ja ympäröivästä luonnosta ja niiden hiljaisuudesta, rauhasta ja eettisyydestä. Luontoympäristö aina rentouttaa ja auttaa palautumaan. 

Luontoavusteinen Erätulitoiminta

Erätulitoimintaa voidaan tehdä sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen harjoittelu sujuu turvallisessa pienryhmässä luonnossa liikkumisen ja retkeilytaitojen opettelun kautta. Ryhmässä mennään metsään, kokeillaan erilaisia liikkumismuotoja sekä luontoavusteisia harjoitteita vuoden kierron mukaisesti. Koirat voivat osallistua myös toimintaan. Kokoontumisissa opitaan kommunikointitaitoja ja tekemään yhteistyötä kaverin kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Luontoympäristö voimaannuttaa, rauhoittumista ja hetkeen pysähtymistä unohtamatta. 

Merkityt luonto- ja tehtäväpolut

Tilallamme on erilaisia luonto- ja tehtäväpolkuja. Poluilla voi olla monenlaisia tehtäviä; fyysisiä harjoitteita, itsetuntemusta tai rauhoittumista tukevia harjoitteitteita tai mukavaa yhdessä tekemistä. Rauhoittumisen polulta voit etsiä ja löytöö myös voimavaroja arkeen. Tehtäväpolut ovat mukavia vierailukohteita päiväkoti- ja koululaisryhmille.

Yksilöllinen suunnitelma

Luonto- ja eläinavusteisista palveluista tehdään aina yksilöllinen suunnitelma, joka voi sisältää sekä yksilö, että ryhmäkäyntejä.

TOIMINNAN PERUSELEMENTIT

- Psyykkiset valmiudet (minäkuva, itsetunto) 
- Sosiaaliset valmiudet (sosiaaliset taidot) 
- Fyysiset valmiudet (joilla päästään tavoitteisiin)

Lisätietoja

Green Care Finland ry - Voimaa ja hoivaa luonnosta

 

Kuvia toiminnasta

 

Kuntouttavat karvakorvat

Nuo arvokkaat ystävämme arjen toiminnassa

Ronivaaran luonto- ja maalaispihapiiri ja toimintaympäristö on molemmille, sekä eläimille, että ihmisille viihtyisä ja toiminnallinen. Meille tärkeää on sekä hevosten että ihmisten hyvinvointi. Hevosemme ja muut eläimet ovat tyytyväisiä, turvallisia ja työhönsä koulutettuja. Olemme SRL:n hyväksymä hevosavusteisia palveluja tuottava talli. Vaikutamme osaltamme aktiivisesti myös hevosten hyvinvoinnista tietoisuuden lisäämiseen. Osallistumme aktiivisesti myös eläintenhyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja tiedottamiseen. 

Hevosemme ja koiramme ovat tyytyväisiä, turvallisia ja asiakastyöhön koulutettuja. Ronivaarassa työskentelee turvallinen joukko erilaisia ja erikokoisia karvakorvia, sekä tietenkin heidän 2 jalkaisia ystäviään.

 Tutustu tarkemmin meihin Tietoa meistä - valikossa. 

Tärkeä talliyhteisö ja yhteisöllisyys

Eheyttävä talliympäristö koostuu sen jäsenistä

Tärkeässä osa hevostoimintaa on viihtyisä ja tiivis talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset. Kokemus yhteisöön kuulumisesta on voimaannuttava ja ehjäävä.

Hevosten ja eläinten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. Tallihteisö on hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. 

Yhteisömme on positiivinen ja salliva, voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Viihtyisä ympäristö on hyvä paikka harrastaa ja viettää aikaa. Toiminnan oleellinen osa on osallisuus ja hyvivoinnin tuottaminen eläimille ja muille ihmisille.

Kuinka päästä mukaan?

Monta tietä  osallistua eläinavusteiseen toimintaan

Eläinavusteista toimintaa, kuten hevostoimintaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, koira-avusteista toimintaa sekä Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa monipuolisesti. Toiminta voidaan tehdä sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Toiminta voi olla myös yhdistelmä eri luonto- ja eläinavusteisista toimintatavoista sekä Nepsy-valmennuksesta asiakkaan ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnsta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma. Kysy rohkeasti,  mikä tapa sopii parhaiten sinun tai teidän perheen tilanteeseen. 

Toimintaan voi tulla itsemaksavana tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä Sannalta mahdollisuuksista maksusitoumukseen. Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin.