Eläinavusteinen Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen valmennus

 Nepsy-valmennus on myönteistä kehitystä tukeva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neurospykiatrisia haasteita. Valmennuksen lähestymistapa asioihin on aina ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Valmennus on prosessi, jossa valmentaja on rinnallakulkija ja turvallinen asioiden jakaja elämän vaihtelevissä tilanteissa. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrinen erityisyys, autismin kirjoa tai esim. mielenterveyden haasteita. Menetelmä on ennaltaehkäisevä elämenlaatua edistävä kuntoutusmenetelmä. Nepsyvalmennus sopii eri-ikäisille nuorille, aikuisille ja perheille. Ratkaisukeskeinen toimintatapa keskittyy löytämään kannustavia käytännön työkaluja asiakkaan elämäntilanteeseen ja ehkä sillä hetkellä haastavaksi koettuihin vuorovaikutustilanteisiin.

Voimavarat käyttöön

Toiminnan keskiössä on aina asiakaan omien voimavarojen löytäminen sekä niiden kasvattaminen. Voimaantuminen ja itsetunnon vahvistuminen tapahtuu onnistumisten ja positiivisen ajattelun voimistumisen myötä. Piilevien voimavarojen löytäminen, toivon herättäminen ja omien mahdollisuuksien vahvistaminen avaa tietä muutokselle, joka auttaa kohti henkilökohtaista tavoitetta ja parempaa elämänlaatua.

Löydä Ratkaisut itsestäsi

Nepsy-valmennus voi toimia itsenäisesti tai osana asiakkaan suunnitelmallista ennalta ehkäisevää ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta. Valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä ihmissuhdetaitoja. Valmentaja tukee uusien toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmentaja on kannustaja ja tukija elämän eri vaiheissa.

Valmennuksen aikana pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue esim. itsensä ja kodista huolehtiminen, opintojen loppuun saattaminen, elämänhallinnan lisääminen tai voimavarojen suuntaaminen. Valmennusmenetelmä tukee puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Valmennuksessa keskitytään tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen mieluummin kuin menneiden kertaamiseen. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ongelmien vatvomisen sijaan keskitymme siirtäämään ajatusta eteenpäin, löytämään positiivisia arjen selviämiskeinoja haastaviinkin tilanteisiin. 

Miten valmennusta tehdään?

Nepsy valmennusta voidaan tehdä asiakkaan kotona, koulussa, harrasteissa tai julkisilla paikoilla. Eläinavusteinen Nepsy-valmennus tehdään hevos- tai koira-avusteisesti maalaisympäristössä tai asiakkaan omassa elämänpiirissä.  Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja tavoitteet valmennukselle, joita tarkennetaan tarvittaessa valmennuksen edetessä.  Valmennus voi sisältää erilaisia tukitoimia ja tapaamiskertoja. Suunnitelma voi sisältää mm. yksilötatapaamisia, pienryhmässä työskentelyä, itsenäisiä tehtäviä ja yhteydenpitoa tapaamisten välillä, vertaistukea, talli- ja ryhmätoimintaa. Valmennus voi olla integroitu myös muuhun toimintaan tallilla. 
Perhevalmennus taas sisältää yhteisiä ja erillistä toimintaa sekä lapsille, että aikuisille. Jokainen henkilö ja perhe on ainutlaatuinen, siksipä usein valmennussuunnitelmatkin ovat erillaisia. Kysy rohkeasti lisätietoja ja teidän tarpeeseen sopivia vaihtoetoja Sannalta.

Lisätietoja: Neuropsykiatriset valmentajat ry

Eläinavusteinen Nepsy-valmennus

Eläinavusteisessa valmennuksessa eläimet tuovat oman panoksensa valmennukseen. Eläimen läsnäololla on positiivisia vaikutuksia mm. vuorovaikutukseen, voimaantumiseen, positiiviseen ajatteluun ja tunnelukkojen aukaisuun. 

 

Kuntouttavat karvakorvat

Nuo arvokkaat ystävämme arjen toiminnassa

Ronivaaran luonto- ja maalaispihapiiri ja toimintaympäristö on molemmille, sekä eläimille, että ihmisille viihtyisä ja toiminnallinen. Meille tärkeää on sekä hevosten että ihmisten hyvinvointi. Hevosemme ja muut eläimet ovat tyytyväisiä, turvallisia ja työhönsä koulutettuja. Olemme SRL:n hyväksymä hevosavusteisia palveluja tuottava talli. Vaikutamme osaltamme aktiivisesti myös hevosten hyvinvoinnista tietoisuuden lisäämiseen. Osallistumme aktiivisesti myös eläintenhyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja tiedottamiseen. 

Hevosemme ja koiramme ovat tyytyväisiä, turvallisia ja asiakastyöhön koulutettuja. Ronivaarassa työskentelee turvallinen joukko erilaisia ja erikokoisia karvakorvia, sekä tietenkin heidän 2 jalkaisia ystäviään.

 Tutustu tarkemmin meihin Tietoa meistä - valikossa. 

Tärkeä talliyhteisö ja yhteisöllisyys

Eheyttävä talliympäristö koostuu sen jäsenistä

Tärkeässä osa hevostoimintaa on viihtyisä ja tiivis talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset. Kokemus yhteisöön kuulumisesta on voimaannuttava ja ehjäävä.

Hevosten ja eläinten läsnäolo vaikuttaa positiivitsesti henkilökohtaiseen kehitykseen, ja löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja keinoja omien haasteiden kohtaamiseen. Tallihteisö on hyvä paikka henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. 

Yhteisömme on positiivinen ja salliva, voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Viihtyisä ympäristö on hyvä paikka harrastaa ja viettää aikaa. Toiminnan oleellinen osa on osallisuus ja hyvivoinnin tuottaminen eläimille ja muille ihmisille.

Kuinka päästä mukaan?

Monta tietä  osallistua eläinavusteiseen toimintaan

Eläinavusteista toimintaa, kuten hevostoimintaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, koira-avusteista toimintaa sekä Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa monipuolisesti. Toiminta voidaan tehdä sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Toiminta voi olla myös yhdistelmä eri luonto- ja eläinavusteisista toimintatavoista sekä Nepsy-valmennuksesta asiakkaan ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnsta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma. Kysy rohkeasti,  mikä tapa sopii parhaiten sinun tai teidän perheen tilanteeseen. 

Toimintaan voi tulla itsemaksavana tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, voit kysyä Sannalta mahdollisuuksista maksusitoumukseen. Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin.