Koira hyvinvoinnin tuottajana

koira sosiaalistajana, KUNTOUTUMISEN TUKENA JA ammattilaisen TYÖKAVERINA

Koirat ovat vuosituhansia olleet ihmisen kumppaneita ja parhaita ystäviä. Ne ovat jalostuneet aikojen saatossa mitä moninaisempiin käyttötarkoituksiin ja seuranneet ihmisen mukana kaikille mantereille, kaikkiin elämäntilanteisiin. Koirille on kehittynyt tutkimuksissakin todettu poikkeuksellinen kyky lukea ihmistä ja muodostaa lauman tyyppinen vuorovaikutussuhde paitsi oman lajinsa, myös koiran ja ihmisen kesken.   

koiraystävä

Koira on vierelläkulkija, kaveri ja ystävä, jonka kautta on helpompi aloittaa keskustelu vaikeammistakin aiheista. Lisäksi koirien välistä vuorovaikutusta voi hyvin peilata myös ihmisten tunteisiin ja reaktioihin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Koiran läsnäolo rauhoittaa

Koiran läsnäolo rentouttaa, sitä on helppo lähestyä ja rapsutella. Lämmin vuorovaikutussuhde koiraan laskee verenpainetta, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa, madaltaa yleisesti stressitasoja, parantaa oppimiskykyä ja lisää molempien, sekä ihmisen että koiran oksitosiinin tuotantoa. Osana kuntoutusprosessia koirien on todettu vaikuttavan ainakin asiakkaiden motivaatioon, toimintaan sitoutumiseen, pelkotiloihin, levottomuuteen ja keskittymiseen.  

koira auttaa ryhmässä

Ryhmätyöskentelyssä koira auttaa asiakkaita rentoutumaan ja usein laukaisee alkujännityksen sekä huolehtii, että jokainen ryhmän jäsen tulee kohdatuksi ja nähdyksi. Koiransa tunteva ammattilainen voi myös saada arvokasta sanatonta tietoa asiakkaasta tai ryhmästä pelkästään koiransa käyttäytymistä lukemalla.   

Ammattilaisen uskollinen apuri

Puhuttaessa koirasta ammattilaisen työkaverina on erittäin tärkeää, että koira on tehtäväänsä koulutettu ja soveltuvuustestattu. Tällä hetkellä soveltuvuustestejä järjestävät ainakin Koirat Kasvatus- ja Kuntoutustyössä ry sekä sosiaalipedagogista koiratoimintaa kouluttavat tahot. Myös koiranohjaajan oma osaaminen on tärkeää sujuvan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.   

 

Kuvia koira-avusteisesta toiminnasta

undefined