Ruska Laukan Historiaa

Olemme puuhanneet Ronivaarassa kaikenlaista vuoden 2006 jälkeen, jolloin muutimme tilalle. 

2006-2009

HEvostoiminnan aloittelua

Hevosia 2006 1 kpl, 2009 7 kappaletta.
Järkevää kasvua, rakentelua paikkojen korjailua
Tallin remontointia, lisäkarsinoita 
1. pihatto. 

2010-2012

hevostoiminnan suunnitelmallista laajentamista

Hevosia 10 kol, tuntitoiminnan lajentuminen, tulipaikkojen tekoa
Vastaanottotilojen rakentaminen
Tallin oheistilojen laajennus

2013-2015

Hevostoiminta vakiintuu, sekä matkailupalvelut että tuntitoiminta

Hevosia 12 + vierailevat, sosped. asiakkaita, 
uusi pihatto, maneesin rakennus
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aloitus
Yhä enempi panostus hevosten hyvinvointiin

2016

Hetken tasaista työskentelyä, rakenneltiin vain vähäsen


Hevosia 15 kpl Tallin sosiaalitilojen ja oheistilojen laajentaminen
Hevosten ja ihmisten hyvinvointihankkeet


2017

Panostus laidunalueisiin, kosteikkoon ja uusiin reitteihin

Hevosia 16 
Reitistöjen parantelua, perinnebiotoopien hoitoa ja laajennusta
Hevosten hyvinvointihankkeet jatkuvat

2018

Pihatoiden ja laidunalueiden aitaamista, uudet rekiajelureitit

Hevosia 21
Uudet reitit ja polut 
Nepsy-palvelut
Uusi vastaanottotila valmistuu