Ruska Laukka - Monipuoliset Suomenhevospalvelut Kuusamo, Ruka

Meet the Traditional Finnhorses

lumoudu suomenhevosten luonteesta
ratsastusretket kaikenkokoisille
tutustu hevosten maailmaan
iloiset irtiotot arjesta
ikimuistoiset hevosohjelmat
retket sekä aloittelijoille että kokeneemmille
mukavia muistoja
ajatonta yhdessäoloa ja iloa
ihastu pieneen venniponiin
rauhaa ja rentoutumista
voimaannuttavat maastoreissut
yksilölliset tunnit, kurssit ja valmennukset pienryhmissä

Select language

  EN  

  FI  

  RU

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

sosped250x185.gif

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, joka sopii sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Hevosten kanssa vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä sosiaaliset taidot kehittyvät toiminnan myötä. Hevostoiminta voi olla ennaltaehkäisevä tai korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Tavoite on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea eri ikäisten ja elämänvaiheessa olevien ihmisten sosiaalista kasvua sekä hyvinvointia. Toiminnan tärkeä lähtökohta on talliyhteisö, jossa tapahtuu hevosen ja ihmisen vuorovaikutus ja taitojen kehittäminen, ja toimintaan osallistuvan osallisuus.

Toiminnalla pyritään tukemaan asiakkaan sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Hevosten avulla voimme käsitellä ja läpikäydä monenlaisia muualle elämään vaikuttavia asioita. Hevoselta saatu palaute on aitoa, ja ihminen on hyvin vastaanottavainen hevosen vaikutukselle.

Toiminnan peruselementit ovat sosiaalipedagogisen teorian

Yhteisöllisyys - vuorovaikutus, osallisuus, osallistuminen
Elämyksellisyys  -omat kokemukset ja jakaminen,  seikkailu- ja elämyspedagogiikka
Toiminnallisuus - yhteistoiminta, osallistuminen, vastuunkanto, toimiminen osana  ryhmää
sekä Dialogisuus - Aito kohtaaminen

Hevosavusteinen toiminta

Hevosavusteinen toiminta helpottaa asiakkaan myönteisen identiteetin vahvistumista. Omakohtaiset onnistumisen kokemukset ovat hyviä tukeman myönteisen itsetunnon kehitystä, jolla on suuri merkitys esim.  elämänhallinnan parantumisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla tarjotaan asiakkaalle työkaluja oman elämän hallintaan, mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan löydettyään työkaluja ongelmien ratkaisuun.

Hevostoiminnan tavoitteena voi olla kuntoutumisen lisäksi tunnetaitojen ja keskittymiskyvyn paraneminen, oppimisvaikeudet tai motoristen taitojen kehittyminen. Tunteiden hallintaa kuuluvat kaikki ihmiseloon kuuluvat tunteet, myös epäonnistumisen kokemukset ja vastoinkäymiset kuuluvat elämään. Rauhallinen mummolaimainen ympäristö on turvallinen ja rauhallinen ympäristö opetella myös tunteiden hallintaa ja  pettymyksien sietämistä ja niistä selviytymistä.

Hevosavusteinen kuntoutus on prosessi, jossa käytetään apuna tehtäväänsä soveltuvia hevosia ja poneja. Hevosmiestaidot, ratsastustaito tai aikaisempi hevoskokemus ei ole tarpeen. Harjoitukset ja tehtävät suoritetaan talliympäristössä hevosen kanssa joko hevosten kanssa maastakäsin, ajaen tai ratsain. Ratsastaminen ei ole hevostoiminnan itse tarkoitus, eikä siihen edes välttämättä pyritä. Toiminnassa edetään kuntoutujan tai ryhmän ehdoilla.

Hevostoiminnassa korostuu ohjaus, turvallinen toimintaympäristö sekä luottamuksellinen suhde ohjaajan, lapsen/nuoren/asiakkaan ja hevosen välillä. Hevostoiminta suunnitellaan tukemaan asiakasta senhetkisessä elämänvaiheessa ja haasteissa, vahvistamalla hevostoiminnan avulla tunnetta omasta jaksamisesta ja selviytymisestä, vahvistamalla uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.

Hevosten kanssa tapahtuvat toiminta on osallistavaa, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista . Hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen, sitä kautta oivaltamiseen, asioiden oppiseen sekä sisäistämiseen.

Hevostoiminnan avulla pyritään näyttämään hyvinvointiin kuuluvien asioiden tärkeys, kuten esim. puhtaus, säännölliset ruoka-ajat, liikunta tai lepo. Hevosten kanssa ja kautta on myös peilata omia mielentiloja ja toimintaa tilanteissa.

Contact us

Varaus - booking
+358 40 5300 603
Toimisto - Office
+358 40 7303 574
E-mail
info@ruskalaukka.fi

Follow us

How to find us

Meskusvaarantie 79B
93800 Kuusamo
icon

SRL_jasentalli_web.jpg
Suova_logo_rgb_72pix_pieni.jpg
sospped.png
Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry
smartum.png
epassi.jpg
edenred.png