Monipuolinen Maatilatoiminta

vieraile, Kuntoudu ja voimaannu maatilalla eläinten parissa

Maatilatoiminta voi olla erialisia eläin-, luonto-, puutarha- ja maatila-avusteista toimintaa. Maatilatoiminnan hyvinvointivaikutuksia syntyy luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Ronivaaran yhteisö, hevostila, hevoset, koirat ja kanat sekä ympäristö tarjoavat idyllisen ympäristön maatilatoiminnalle. Ronivaaran luontoavusteiset hyvinvointipalvelut sopivat eritysryhmille, eri kohderyhmien päivätoimintaan ja vierailukohteiksi  koululais- ja päiväkoti- tai harrasteryhmille.

kuntoutumisen ympäristönä

Maatila-avusteisessa toiminnassa hyödynnetään maatilan arkea ja sen monipuolista elämää asiakkaan hyvinvoinnin lisäämiseen.  Maatilatoiminnan toimintaperiaate on, että kaikki osallistuvat yhteiseen työhön ja toimintaan. Toistuvat rutiinit ja luontoympäristö edistävät asiakkaiden elämänhallinnan tunnetta. 
Maatilaympäristössä muun muassa yliaktiivisuus, aggressiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriöt vähenevät ja sosiaaliset taidot paranevat.  

Maatila kasvamisen ympäristönä

Maaseutuympäristöä hyödynnetään hyvinvoinnin tuottamiseen sekä aktiivisesti että passiivisesti. Tarve voi olla parantavaa, kuntouttavaa, voimaannuttavaa, vahvistavaa, ennalta ehkäisevää sekä kasvattavaa. Arkiset tilan työt opettavat vastuullisuutta ja elvyttävät oma-aloitteisuutta.   

Luonnon kiertokulkua seuraten

Vuodenajat  antavat runsaasti toiminnan mahdollisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Monipuoliset luontokokemukset ja vuosittaisen kiertokulun seuraaminen auttavat ymmärtämään elämän vaiheittaisuutta. 

Monipuolista toimintaa yhdessä

Tärkeintä toiminnassa maatilalla on osallistuminen yhteiseen toimintaan. Normaalin arkipäivän askareet voivat olla tehokkaasti kuntouttavia. Ihminen saa kokemuksen oman työpanoksen tarpeellisuudesta, saa tehdä työtä jolla on merkitys esim. eläinten hyvinvoinnille. 
Yhteiset maatilan työt siirtävät kuntoutujan huomiota pois omista huolista tai sairaudesta ja tarjoavat tekemistä samalla antaen päivälle tarkoituksen. Oman työn tulokset nähdessä ja saadessa onnistumisen kokemuksia itseluottamus vahvistuu. Yhteiset askareet opettavat vastuullisuutta ja elvyttävät oma-aloitteisuutta. 

Vieraile ja voimaannu hevostilalla

Vieraile aidolla hevostilalla. Järjestämme myös ryhmille vierailuja, mm. ikä-ihmiset, koululuokat ja päiväkodit. Omakohtaisten kokemusten myötä lapsille muodostuu käsitys tilan eläimistä ja tilan toiminnasta. Kokemuksellinen oppiminen on lapsia innostava ja aktivoiva tapa uusien asioiden opiskeluun. 

Toiminnan peruselementit

Psyykkiset valmiudet (minäkuva, itsetunto)
Sosiaaliset valmiudet (sosiaaliset taidot)
Fyysiset valmiudet (joilla päästään tavoitteisiin)

Vuoden ympäri 

Maatilalla eletään vuoden ympäri luonnon rytmien mukaan. Hevostilan ympäristö antaa runsaasti toiminnan mahdollisuuksia: eläintenhoitoa, puutarha- ja pihatöitä, rakennus- ja korjaustöitä ja metsänhoitoon liittyviä töitä, sisätöitä tallitöitä ja muuta puuhaa ja askaretta. 

Yksilölliset harjoittelut

Hevostilalla voi suorittaa myös yksilöllisesti suunniteltuja harjoitteluja tai työkokeiluja. Tilalla voidaan osallistua myös sosiaaliseen työllistämiseen, jolloin tarjoamme tuettua työtä osatyökykyisille henkilöille. Suunnitelma tehdään aina henkilökohtaisesti kulloisenkin toimintakyvyn mukaan. Kaikenkuntoisille tekijöille ja kuntoutujille löytyy sopivia askareita pihapiiristä.

Kuvia maatilaympäristöstä