Ruska Laukka - Iloiset suomenhevospalvelut Kuusamo-Ruka alueella

HYVINVOINTIA ELÄINTEN AVULLA

HEVONEN JA MUUT ELÄIMET KUNTOUTUMISEN TUKENA JA amattilaisten TYÖKAVEREINA

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toiminnalla voidaan tukea sosiaalisia taitoja, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä tavoitteellista kuntoutumista. Toiminnan keskiössä on vuorovaikutukselliset kokemukset, joissa tilan eläimet osallistuvat ammatilaisen kanssa hyvinvointia tuottavaan virkistystoimintaan tai suunnitelmalliseen asiakkaan eheytymis- ja kasvamisprosessiin. Ronivaaran eläinystävät hevoset, koirat ja kanat tarjoavat kokemuksia asiakkaille, talon kissat saatavat liityä myös seuraan.

Tässä ja nyt, yhdessä.

Läsnäolo on eläimille automaatista ja luontevaa. Ne elävät tässä hetkessä vailla taakkaa eilisestä tai huolta huomisesta. Eläimet toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas meillä ihmisillä on kyky siirtyä ajattelun varassa ajassa, murehtia ja kantaa henkistä painolastia menneestä sekä  huolehtia etukäteen huomisesta. 

Aitoja kohtaamisia ja kommunikointia

Ihmisen hyvinvointia tekee näkyväksi myös eläinten hoitamisen tuoma rytmitys päivään. Perustarpeet: ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin. Niiden tärkeys ja tulee konkreettisesti näkyväksi eläimiä hoidettaessa. Eläinten hyvinvointi on hoitajien käsissä, ne ovat riippuvaisia ihmisen huolenpidosta. Samalla oma työskentely ja eläinten hoito saa tärkeän, todellisen merkityksen. Tehdään asioita, joilla on oikeasti merkitystä eläinten hyvinvointiin, ja samalla tuotetaan hyvinvointia muille.
Eläinten kanssa kommunikoinnissa käytetään sanojen lisäksi eleitä, ruumiinkieltä, äänen painoja ja muuta ei-sanallista viestintää. Kommunikaatiota helpottaa ja selventää sanojen puuttuminen. Kun vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, se on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläimet ottavat sinut vastaan aina sellaisena kuin olet, ne eivät arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön tai minkään muunkaan kriteerin perusteella. Tilalla tapahtuvaa voimaantumista ja rauhoittumista tukee eläinsuhteiden välittömyys ja luotettavuus. Eläimen tarjoama turva ja vilpitön läheisyys ovat aina saatavilla. Silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia. 

 Eläinavusteisuus ja Psykologinen turvallisuus 

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Psykologinen turvallisuus ja yhteistyö eläimen kanssa ovat eläinavusteisen työskentelyn keskiössä. Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivista haasteellisuutta. Tehtävät ja toiminnot valitaan aina tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita. 
Voimme kulloiseenkin työskentelyyn valittujen eläinystävien kautta vaikuttaa toiminnan vaikuttavuuteen, haasteellisuuteen ja sisältöön. Ronivaarassa on 18 hevosta, joista on koulutettu työkavereiksi eläinavusteiseen työskentelyyn 10 hevosta, sekä 4 koiraa ja 3 kanaa opiskelee hyvää vauhtia toimintaa. 
Tämä yhdistelmä, tarkoin valitut eläimet ja tehtävät, motivoivat tehokkaasti uusien asioiden kokeiluun, avaa ovia ja mahdollisuuden uuden oppimiseen tai uuden ajatusmallin luomiseen. 
Eläinavusteinen työskentely Ronivaarassa on jaettuja kokemuksia, ilon ja naurun hetkiä. Näiden saattelemana on hyvä lähestyä oman tekemisen rajoja ja huomaamatta poistua myös omalta mukavuusalueeltaan.

Eläinavusteisen toiminan muotoja

Ronivaarassa työskennellään sekä hevosten, että koirien kanssa. Voit tutustua tarkemmin palvelutarjontaan Hyvinvointi- valikosta.
Hevoset rinnallakulkijoina
Koirat työkavereina