Luonnon monimuotoisuus

Ronivaaran laidunalueet, perinnebiotoopit ja kosteikko

Kesäisin hevoset pääsevät metsälaitumille, peltolaitumille ja perinnebiotoopeille laiduntamaan. Tilan alueelle on rakennettu Ronin kosteikko, joka lisää alueen monimuotoisuutta. 

Monipuoliset KEsälaitumet

Hevosten käytössä on kesäisisin vaihtelevat metsä ja peltolaitumet. Maasto on vaihteleva rinnemaasto, vaaranpäälliset ovat hevosille mieleisiä laidunnuspaikkoja. 
Kesäisin hevoset nauttivat laitumista ympäri vuorokauden laumassa. Kesäisin pihapiirissä on vaihtelevia laitumia käytössä noin 10 hehtaaria, jossa on vaihtelevaa rinne- ja metsämaastoa.
Metsätarhat ja aukeat pellot ovat hevosten mieleen varsinkin kesäisin. Korkealla sijaitsevilla aukeilla pellolla voi revitellä ja olla hyönteisiltä turvassa, ja metsissä puuhailla ja samoilla porukalla.

Hevosten hyvivointi edellä

Hevosten hyvinvointi on meille erittäin tärkeää, olemme panostaneet siihen pitkään.

Perinnebiotoopit ja metsälaitumet
    Kuvaus tulee myöhemmin.
Ronivaaran kosteikko

Kuvaus tulee myöhemmin.

Laidunalueet