Ronivaaran hyvinvointipalvelut

Hyvinvointia luonnosta ja eläimistä vastuullisesti yksityisohjelmissa

Ronivaaran luonto- ja maatilaympäristö eläimineen tarjoaa miellyttäviä ja voimaannuttavia kokemuksia. Ronivaaran tilalla voimannut ja pääset kokemaan eläinten kanssa hyvinvointiavaikutuksia turvallisissa pienryhmissä. Eläinavusteisen työskentelyn hyvinvointivaikutusten merkitys on suuri erityisesti kuntoutujille. 

Vastuullisuus edellä


Huolehdimme toiminnassamme sekä yhteiskunnallisesta, että sosiaalisesta vastuullisuudesta. Jokapäiväisessä toiminnassamme huomioimme erityisesti hygienian, meidän kaikkien terveyden suojaamisen sekä turvallisuusasiat eläinten kanssa toimiessa. 

Hyvinvointi tärkeää

Eläinten ja ihmisten hyvinvointi on meille pääasia. Siksi toimimme vastuullisesti ja huolehdimme sekä ihmisten, mutta erityisesti eläintyökavereidemme hyvinvoinnista. Ronivaaran toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät eläinten kannsa työskentelyn, yhdessä toimimisen, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. 
 Tilan arjessa on monia kuntouttavia asioita. Osallistuminen toimintaan yhdessä muiden kanssa soveltuu kaikenikäisille.  Yksilöllisessa ryhmässä voit tulla toimintaan omaan tahtiin.

maatilatoiminta 

Ronivaaran arki on valjastettu hyivnvointia ja kuntoutumista tukevaan käyttöön. Maatilatoiminta sopveltuu eri-ikäisille asiakkaille sekä yksilö, että ryhmätyöskentelynä. Maatilatoiminnan hyvinvointivaikutuksia syntyy luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. 
Tilan tavallisessa arjessa on monia kuntouttavia asioita. Osallistuminen tilan askareisiin yhdessä muiden kanssa on voimauttavaa toimintaa, joka soveltuu, niin vierailijoille, kuntoutujille kuin ikäihmisillekin. 

hevostoiminta

Ronivaaran hevostoiminta on mukavaa toimintaa kaikenikäisille eri elämänvaiheessa oleville. Tavoitteellinen sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ammattilaisten totetuttamaan toimintaa sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hevostoimintaa tehdään sekä yksilötyönä että pienryhmätyöskentelynä. Työskentelyn tavoitteet ovat yksilölliset, kasvua ja kuntotusta tukevat.

LUONTOAKTIVITEETIT

Ronivaaran luontoavusteisiin palveluihin kuuluvat myös ohjatut luontopolut ja -ryhmät. Palvelu voi olla kertaluontoinen vierailu esim. tyhy- tykypäivä, päiväkoti- tai luokkaretki, ikäihmisten retki tai kerhon vierailu. Luontoavusteinen aktiviteetti voidaan integroida osaksi tilavierailua. 

Koiratoiminta 

Koiratoiminta työskentely perustuu ammattilaisen ohjaamaan vuorovaikutukseen koiran kanssa. Työskentelyssä käytetyt koirat ovat työhönsä  koulutettuja sekä testattuja kasvatus- ja kuntotustuskoiria. 
Koiran kanssa voidaan työskennellä Ronivaara tilalla, luonnossa tai asiakkaan tavoitteiden mukaisesti myös muualla, tai vierailla vaikka  useissakin erilaissa paikoissa. Koirat tukevat myös arkiasioiden hoitoon.

ELÄINAVUSTEINEN ryhmä- ja yksilötoiminta

Ronivaarassa järjestetään kuntotujille myös pitkäaikaista, suunnitelmallista eläiavusteista toimintaa eri eläilajien kanssa. Asiakkaalla on henkilökohtaiset tavoitteet, jotka saavutetaan osallistumalla tilan toimiin omalla panoksella. Juuri sellaisella kuin tänään voit. 
Tavoitteellinen ammattilaisten toteuttama eläinavusteinen toiminta on motivoivaa ja sitä kautta parantavaa, kuntouttavaa, voimaannuttavaa, vahvistavaa, ennaltaehkäisevää sekä kasvattavaa.

Voimaa Luontoryhmästä

Ronivaaran luontoryhmätäimintaa järjestetään sekä yksilötyöskentelynä että pienryhmissä. Luontoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toiminnalla on kuntoutuksellisia tavoitteita. 
Luonto vaikuttaa hyvinvointiin monella tavalla. Pelkkä luontoympäristössä oleilu alentaa verenpainetta, vähentää stressia, lisää onnellisuutta sekä kohentaa mielialaa.

Nepsyvalmennus

Nepsy-valmennus on myönteistä kehitystä tukeva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on eurospykiatrisia haasteita. Lähestymistapa asioihin on aina ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Valmennus on prosessi, jossa valmentaja on rinnallakulkija ja turvallinen asioiden jakaja elämän vaihtelevissä tilanteissa.

Green Care palvelut

Green Care toiminnassa maalaisympäristöä, eläinavusteisuutta ja luontoa hyödynnetään ihmisen hyvinvoinnin tukemiseksi, niin myös meillä. 
Ronivaaran  Green Care hyvinvointipalveluiden ydinkäsitteitä ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Ronivaarassa on 2 koulutettua  luontohoiva-ohjaajaa.