Ronivaaran Green Care toiminta

Luontoympäristö KUNTOUTUMISEN TUKENA JA amattilaisten TYÖKAVEREINA

Luonto- ja maatilaympäristö tarjoaa miellyttäviä kokemuksia kaikille asiakkaille, erityisesti merkitys on suuri kuntoutujille. Toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Toiminnan motiivi on olla parantavaa, kuntouttavaa, voimaannuttavaa, vahvistavaa, ennaltaehkäisevää sekä kasvattavaa.

Green toiminta

Green Care toiminnassa maalaisympäristöä, eläinavusteisuutta ja luontoa hyödynnetään ihmisen hyvinvoinnin tukemiseksi, niin myös meillä. Ronivaaran  Green Care hyvinvointipalveluiden ydinkäsitteitä ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Ronivaarassa on 2 koulutettua  luontohoiva-ohjaajaa.

MAATILATOIMINTA LUONTOYMPÄRISTÖSSÄ


Maatilatoiminnan hyvinvointivaikutuksia syntyy luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Tilan tavallisessa arjessa on monia kuntouttavia asioita. Osallistuminen tilan askareisiin yhdessä muiden kanssa on voimauttavaa toimintaa, joka soveltuu, niin vierailijoille, kuntoutujille kuin ikäihmisillekin.

Luontoavusteiset palvelut

Ronivaaran luontoavusteisiin palveluihin kuuluvat ohjatut luontopolut ja luontoryhmät erilaisille ryhmille. Palvelu voi olla kertaluontoinen vierailu esim. tyhy- tykypäivä, päiväkoti- tai luokkaretki, ikäihmisten retki tai kerhon vierailu. Luontoryhmä kokoontuu useammin, ja toiminnalla on kuntoutuksellisia tavoitteita. Luonto vaikuttaa hyvinvointiin monella tavalla. Pelkkä luontoympäristössä oleilu alentaa verenpainetta, vähentää stressia, lisää onnellisuutta sekä kohentaa mielialaa.

Tavoitteellista työskentelyä

Ronivaarassa järjestettävä maatilatoiminta on tavoitteellista toimintaa. Jokaisella asiakkaalla on on omat henkilökohtaiset tavoitteet, jotka saavutetaan osallistumalla tialan toimiin omalla panoksella. Juuri sellaisella kuin tänään voit.