Ruska Laukan Historiaa

Olemme puuhanneet Ronivaarassa kaikenlaista vuoden 2006 jälkeen, jolloin muutimme tilalle.  Perheyritys Ruska Laukka Ky tarjoaa monipuolisia hyvinvointi- ja hevospalveluja isäntäperheen kotitilalla, jossa asustaa vanhemmat ja 2 poikaa, tilan tyttö on jo muuttanut omilleen, mutta työskentelee perheyrityksessä. 
Yritys on perustettu 2006, ja toimintaa on kehitetty koko yrityksen elinkaaren ajan. Talli on kehittynyt 2 hevosen kotitallista 20 hevosen kotipaikaksi ja tilan rakennukset ja muut alueet ovat laajentuneet pikkuhiljaa yrityksen toiminnan kasvun myötä. 

2006-2009

HEvostoiminnan aloittelua

Hevosia 2006 1 kpl, 2009 7 kappaletta.
Järkevää kasvua, rakentelua paikkojen korjailua
Tallin remontointia, lisäkarsinoita 
1. pihatto. 

2010-2012

hevostoiminnan suunnitelmallista laajentamista

Hevosia 10 kol, tuntitoiminnan lajentuminen, tulipaikkojen tekoa
Vastaanottotilojen rakentaminen
Tallin oheistilojen laajennus

2013-2015

Hevostoiminta vakiintuu, sekä matkailupalvelut että tuntitoiminta

Hevosia 12 + vierailevat, sosped. asiakkaita, 
uusi pihatto, maneesin rakennus
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aloitus
Yhä enempi panostus hevosten hyvinvointiin

2016

Hetken tasaista työskentelyä, rakenneltiin vain vähäsen


Hevosia 15 kpl Tallin sosiaalitilojen ja oheistilojen laajentaminen
Hevosten ja ihmisten hyvinvointihankkeet


2017

Panostus laidunalueisiin, kosteikkoon ja uusiin reitteihin

Hevosia 16 
Reitistöjen parantelua, perinnebiotoopien hoitoa ja laajennusta
Hevosten hyvinvointihankkeet jatkuvat

2018

Pihatoiden ja laidunalueiden aitaamista, uudet rekiajelureitit

Hevosia 21
Uudet reitit ja polut 
Nepsy-palvelut
Uusi vastaanottotila rakenteille

2019

Hevosavusteisten palvelujen kehittämistä ja rakentamista


Hevosia 18 kpl 
Karvakorva työkaverina-hanke
Luonto-hoiva-ohjaajat
Kanalan rakentaminen ja kanat muuttivat Ronivaaraan
Tallin vintin rakentaminen, pihapiirin rakennelmat

2020

Panostus eläinavusteisiin palveluihin, rakentelut jatkuu

Hevosia 19
Kasvatus- ja kuntoutuskoirapalvelut uutena
Talli verstaan rakentaminen
Maatilatoiminnan kehittäminen
Uusien pihattojen rakentaminen ja tuulikaapit olemassaoleviin